Teollisuuskatu 48, 20520 TURKU

Levyt - Hiotut

NimiPaino
RLEH0,8x1000x2000 aisi 30413.00
RLEH1x1000x2000 aisi 30416.00
RLEH1,5x1000x2000 aisi 30424.00
RLEH2x1000x2000 aisi 30432.00
RLEH0,8x1250x2500 aisi 30420.00
RLEH1x1250x2500 aisi 30425.00
RLEH1,5x1250x2500 aisi30437.50
RLEH2x1250x2500 aisi 30450.00

Levyt - Kylmävalssatut

NimiPaino
RLE0,5x1000x2000 aisi 3048.00
RLE0,6x1000x2000 aisi 30410.00
RLE0,7x1000x2000 aisi 30412.00
RLE1x1000x2000 aisi 30416.00
RLE1,2x1000x2000 aisi 30420.00
RLE1,5x1000x2000 aisi30424.00
RLE2x1000x2000 aisi 30432.00
RLE3x1000x2000 aisi 30448.00
RLE4x1000x2000 aisi 30464.00
RLE5x1000x2000 aisi 30480.00
RLE3x1250x2500 aisi 30475.00

Levyt - Verkkolevyt

NimiPaino
EXP1290S-1250x2500/11,72x30,48/1,83x0,907.03
EXP1590S-1250x2500/16,48x38,1/1,91x1,58.56

Putket - Neliöt

NimiPaino
RNP15x15x1,25 aisi 3040.54
RNP20x20x1,5 aisi 3040.87
RNP25x25x1,5 aisi 3041.10
RNP30x30x1,5 aisi 3041.34
RNP30x30x2 aisi 3041.75
RNP35x35x1,5 aisi 3041.57
RNP40x40x1,5 aisi 3041.81
RNP40x40x2 aisi 3042.38
RNP50x50x2 aisi 3043.00
RNP40x40x3 aisi 3043.30
RNP50x50x3 aisi 3044.30
RNP60x60x3 aisi 3045.20
RNP80x80x3 aisi 3047.10
RNP50x50x4 aisi 3045.50
RNP60x60x4 aisi 3046.70
RNP100x100x4 aisi 30411.70

Putket - Pyöreät

NimiPaino
RP17,2x1,5 aisi 3040.00
RP21,3x1,5 aisi 3040.00
RP26,9x1,5 aisi 3040.00
RP26,9x2 aisi 3040.00
RP33,7x1,5 aisi 3040.00
RP33,7x2 aisi 3040.00
RP42,4x2 aisi 3040.00
RP48,3x2 aisi 3040.00
RP60,3x2 aisi 3040.00
RP76,1x2 aisi 3040.00
RP88,9x2 aisi 3040.00
RP114,3x2 aisi 3040.00
RP139,7x2 aisi 3046.90
RP168,3x2 aisi 3048.33
RP101,6x2 aisi 3040.00
RPK40x2 aisi 304 Kiillotettu1.87
RPK60x2 aisi 304 Kiillotettu2.86
RPK76x2 aisi 304 Kiillotettu3.66

Putket - Suorakaiteet

NimiPaino
RSP25x10x1,5 aisi 3040.75
RSP30x20x1,5 aisi 3041.10
RSP40x20x1,5 aisi 3041.34
RSP50x30x1,5 aisi 3041.81
RSP60x40x2 aisi 3043.01
RSP80x40x2 aisi 3043.64
RSP100x50x4 aisi 3048.60
RSP100x50x3 aisi 3046.60

Tangot - Kulmat

NimiPaino
RK20x20x3 aisi 3040.88
RK25x25x3 aisi 3041.12
RK30x30x3 aisi 3041.36
RK40x40x4 aisi 3042.42
RK50x50x5 aisi 3043.77
RK60x60x6 aisi 3045.42
RK80x80x8 aisi 3049.66
RK100x100x10 aisi 30415.10

Tangot - Latat

NimiPaino
RL3x20 aisi 3040.47
RL3x25 aisi 3040.59
RL3x30 aisi 3040.71
RL3x40 aisi 3040.94
RL3x50 aisi 3041.18
RL4x20 aisi 3040.63
RL4x30 aisi 3040.00
RL4x40 aisi 3041.26
RL4x50 aisi 3041.57
RL5x20 aisi 3040.79
RL5x30 aisi 3041.18
RL5x40 aisi 3041.57
RL5x50 aisi 3041.96
RL5x60 aisi 3042.36
RL5x80 aisi 3043.14
RL5x100 aisi 3043.93
RL6x30 aisi 3041.41
RL6x40 aisi 3041.88
RL6x50 aisi 3042.40
RL6x60 aisi 3042.83
RL6x80 aisi 3043.77
RL8x20 aisi 3041.26
RL8x30 aisi 3041.88
RL8x40 aisi 3042.51
RL8x50 aisi 3043.14
RL8x60 aisi 3043.77
RL8x80 aisi 3045.02
RL10x20 aisi 3041.57
RL10x30 aisa 3042.36
RL10x40 aisi 3043.14
RL10x50 aisi 3043.93
RL10x60 aisi 3044.71
RL10x80 aisi 3046.23
RL10x100 aisi 3047.85
RL10x150 aisi 30411.80

Tangot - Pyöröt

NimiPaino
RST3mm aisi 3040.06
RST4mm aisi 3040.10
RST5mm aisi 3040.15
RST6mm aisi 3040.22
RST8mm aisi 3040.40
RST10mm aisi 3040.62
RST12mm aisi 3040.89
RST16mm aisi 3041.60
RST20mm aisi 3042.50
RST25mm aisi 3043.85
RST30mm aisi 3045.55
RST35mm aisi 3047.55
RST40mm aisi 3049.86
RST50mm aisi 30415.40
RST55mm aisi 30418.70
RST60mm aisi 30422.20
RST70mm aisi 30430.20
RST80mm aisi 30439.50
RST100mm aisi 30461.70
RST200mm aisi 304250.00
RST250mm aisi 304390.00
Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Nakorauta Oy (0646290-0)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Mika Nakolinna
02 237 0490
mika.nakolinna@nakorauta.fi

Henkilörekisterin nimi

Nakorauta Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Nakorauta Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
mika.nakolinna@nakorauta.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna